Tổng quan

Metaway Tech - thành viên của Metaway Holdings tiên phong nghiên cứu, phát triển và cung cấp giải pháp, sản phẩm công nghệ mới nhất nhằm kiến tạo nên các trụ cột của nền kinh tế số và đáp ứng nhu cầu của người dùng toàn cầu trong kỷ nguyên số.
Sứ mệnh Metaway Tech hướng tới là ứng dụng công nghệ giúp con người mở rộng kết nối toàn cầu, khai phá tiềm năng, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

Dự án

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Metaway Tech xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các đối tác có chung tầm nhìn, chung hệ giá trị đến từ nhiều quốc gia. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững cho quý nhà đầu tư và các khách hàng thân thiết.

METAWAY PLATFORM PTE. LTD.

  • 0123456789
  • [email protected]
  • 10 Anson Road, #11-20, International Plaza, Singapore (079903)

METAWAY USA INCORPORATED

ÐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

ĐỒNG HÀNH CÙNG KIẾN TẠO

"Chúng tôi luôn tìm kiếm những cơ hội hợp tác đa phương để cùng giải quyết các vấn đề của nhân loại."